Relikti

Metamorfisissa kivissä esiintyvä alkuperäisen kiven mineraali tai rakennepiirre.