Regressio

Vedenpinnan suhteellinen tai absoluuttinen aleneminen; veden vetäytyminen maalta.