Raviini

Veden lajittuneeseen maapeitteeseen uurtama kapea ja syvä laakso, syn. kursu.