Rapautumaonkalo

Kallion tai kiven rapautuessa syntynyt onkalo.