Räme

Metsäinen suo, jonka puustona on etupäässä mänty.