Rakeisuuskäyrä

Maalajien eri lajitteiden prosenttisesta jakaumasta piirretty summakäyrä.