Raekoon jakauma

Maalajien tiettyjä raekokoja olevien eri lajitteiden jakauma.