Proterotsooinen maailmankausi

Arkeeisen ja paleotsooisen kauden välissä oleva maailmankausi (2500-542 miljoonaa vuotta sitten).