Proksimaalinen

Muodostuman tai kerrostuman osista: jäätikön puoleinen (vrt. distaalinen).