Pohjavesi

Maaperässä ja kallioperän raoissa hitaasti liikkuva vesi.