Pohjavedenjakaja

Kahden pohjavesiesiintymän muodostumisalueen välinen raja.