Pohjamoreeni

Jäätikön irrottamasta ja pohjaosassaan kuljettamasta aineksesta synty- nyt tiivis, lajittumaton maalaji.