Plastisuusluku

Maalajin juoksurajan ja kieritysrajan erotus.