Petrologia

Oppi kivistä; kivilajien koostumusta, rakennetta ja alkuperää tutkiva tiede.