Palingeneesi

Kivilajien sulaminen ja jälleenkiteytyminen.