Vuolukivi

Ominaisuudet

Päämineraalit: Talkki ja magnesiitti

Väri: Harmaa, sinertävän harmaa, vihertävän harmaa

Raekoko: Pienirakeinen

Rakenne: Liuskeinen tai hyvin vähän liuskeinen

Käyttö: Rakennuskivi, tulisijojen valmistus

Esimerkkikuvia

Vuolukiveä on helppo työstää ja Suomessa se on hyvin merkittävä kivilaji erityisesti tulisijojen raaka-aineena.
Vuolukivi varaa hyvin lämpöä ja on helppo työstää. Väriltään se on harmahtavaa.
Vuolukiven päämineraaleina ovat talkki ja magnesiitti. Muita mineraaleja voivat olla kloriitti ja magnetiitti.

Vuorikide

Kvartsityyppi (ks. Kvartsi)

Vuorikiteet ovat värittömiä, läpinäkyviä kvartsikiteitä, joita tavataan kivien onteloista. Suurimmat vuorikiteet ovat painaneet tonneja. Vuorikide oli tuttu jo antiikin kreikkalaisille, jotka pitivät sitä niin kylmässä syntyneenä jäänä, ettei se sulanut lämpimässä ilmassa. He antoivat sille nimen krystallos, josta nimi kristalli on siirtynyt moniin kieliin läpinäkyvää kvartsia tarkoittavana sanana. Vuorikiteestä käytetään myös nimeä vuorikristalli.

Vuotomaa

Maa-aineksen pintakerros, joka valuu hitaasti rinnettä alas (cm/vuosi).

Vyörykeila

Jyrkän rinteen juurelle rapautumisen seurauksena putoilleesta kiviaineksesta muodostunut kerrostuma.

Vyörymä

Maan tai kivimassojen äkillisen vyörymisen aiheuttama muoto.