Rapautuminen

Geologinen prosessi, jonka vaikutuksesta kivi mekaanisesti tai kemiallisesti hajoaa.

Raukki

Kalliopilari (usein sienenmuotoinen pilarimainen kohouma), joka on syntynyt rapautumisen ja rantavoimien vaikutuksesta.

Rautameteoriitti

Koostuvat pääosaksi metallisesta rauta-nikkeliyhdistelmästä, nitrideistä, karbideista, fosfideista, sulfideista, oksideista, fosfaateista ja silikaateista.

Raviini

Veden lajittuneeseen maapeitteeseen uurtama kapea ja syvä laakso, syn. kursu.

Regressio

Vedenpinnan suhteellinen tai absoluuttinen aleneminen; veden vetäytyminen maalta.

Relikti

Metamorfisissa kivissä esiintyvä alkuperäisen kiven mineraali tai rakennepiirre.

Remanenssimagnetismi

Pysyvä magnetoituminen joka syntyy magmakiviin niiden jäähtyessä alle Curie-pisteen, 573 C°:ssa