Jotuni

Myöhäisprekambrinen ajanjakso, jonka aikana syntyi mm. Muhoksen savikivi. Käsite ei ole kansainvälisesti käytetty.

Juoni

Kivilajin levymäinen esiintymistapa. Juoni syntyy usein kallioperän rakoon tai halkeamaan.

Juotti

Suosta: pitkänomainen, kapea suoalue, suojuotti.