Ontelo

Kivessä oleva kolo tai kuoppa, joka on bioklastisissa kivissä usein seurausta fossiiliin liukenemisesta.