Ombrotrofinen

Suosta: ravinteensa pääasiassa sadeveden mukana saava (vrt. minerotrofinen).