Nielu-uoma

Jäätikön reunan alle rinteeseen syntynyt uoma, kohtisuoraan jäätikön
reunaa vasten.