Minerotrofinen

Suosta; ravinteensa ympäröiviltä kivennäismailta valuvista vesistä saava (vrt. ombrotrofinen).