Meta-

Etuliite, joka viittaa metamorfoosiin tai metamorfoosissa muuttuneeseen kiveen.