Marginaalinen uoma ja kuru

Jäätikön reunaan syntynyt sulamisvesiuoma tai jääjärven purkausuoma.