Marginaalinen muodostuma

Jäätikön reunaan syntynyt heikosti lajittunut muodostuma.