Maankohoaminen

Maankuoren palautuminen mannerjäätikön
aiheuttamasta painumisesta entiseen asemaansa.