Litosfääri

Kivikehä. Maan uloin kerros, jäykkä kuori.