Litologia

Kivilajien järjestelmällinen kuvaus, joka perustuu mineraalikoostumukseen ja rakenteeseen.