Lievemuodostuma

Kalliomäkien etelä- ja kaakkoisrinteiden kapea lajittuneen aineksen reunus.