Lajittunut maalaji

Tiettyä raekokoa eli lajitetta oleva maalaji, tasarakeinen maalaji.