Klintti

Laaja kallioisten rannikoiden eroosiotörmä. Osaksi taluksen hautaama tai terasseiksi erodoitunut.