Klastinen

Sedimenttikivien rakenne, jossa esim. kalsiitti tai hienorakeinen kvartsi iskostaa alkuperäiset rakeet toisiinsa.