Kivennäismaa

Kallioperästä geologisten prosessien tuloksena syntynyt irtomaa.