Kitkamaalaji

Moreeni- ja karkearakeiset maalajit, joita pitää koossa rakeiden välinen kitka.