Kide

Atomien, ionien tai molekyylien kiinteä rakentuma, joka sisäiseltä rakenteeltaan on tasavälinen avaruushila.