Kerrallisuus

Rakenne, jossa kerroksen alaosa on karkearakeisempi kuin yläosa.