Kattilavajoaminen

Magmasäiliön yläpuolisen kivimassan vajoaminen esim. rengasmaisia juonia myöten magmasäiliöön.