Kataklastinen rakenne

Mineraalirakeinen ruhjoutumisen seurauksena syntynyt kivilajien rakenne.