Karstiutuminen

Kallioperässä liikkuvien luonnonvesien aiheuttama kallioperän (sen mineraalien) liukeneminen.