Jotuni

Myöhäisprekambrinen ajanjakso, jonka aikana syntyi mm. Muhoksen savikivi. Käsite ei ole kansainvälisesti käytetty.