Jäätikköjoki

Jäätikön piirissä toimiva ja jäätikön sulamisesta vetensä saava joki.