Jääkausi

Ajanjakso, jolloin huomattava osa manneralueista oli mannerjään peitossa.