Isomorfinen seos

Kahden tai useamman kiteisen aineen muodostama homogeeninen seoskide = kiinteä liuos.