Isobaasi

Maankohoamisen tai -laskeutumisen samanarvonkäyrä.