Hiidenkirnu

Jäätikön pohjalla virranneen veden kuljettaman kiviaineksen kallioon kovertama pyöreäpohjainen ontelo, nykyisissä oloissa syntyy koskikirnuja.