Glasifluviaalinen

Jäätikön sulamisvesivirtojen
muodostama, jäätikköjoki-syntyinen.