Geotooppi

1) geotieteellinen kohde
2) maankamaran selvästi erottuva osa, jolla on erityinen geologinen
ja morfologinen merkitys.