Eolinen aines

Tuulen kuljettama ja kerrostama kiviaines, esim. eolinen hiekka.