Ekstramarginaalinen uoma ja kuru

Jäätikön reunan ulkopuolelle syntynyt sulamisvesiuoma tai jääjärven purkausuoma.