Ekstramarginaalinen muodostuma

Jäätikön reunan ulkopuolelle syntynyt usein heikosti lajittunut muodostuma.